Latihan Pengurusan Acara (Aktiviti Sastera)

1. Anda bertanggungjawab untuk menguruskan Projek Pesta Pantun peringkat daerah. Huraikan empat prinsip pengurusan yang perlu anda lakukan untuk menjayakan majlis ini. [25]

2. Jabatan kesusasteraan Melayu Komunikatif sekolah anda bercadang untuk mengadakan kursus penulisan kreatif di kalangan pelajar tingkatan Enam bagi member pendedahan tentang teknik penulisan kreatif yang berkesan selaras dengan keperluan peperiksaan penggal 3. Ulaskan penganjuran kursus tersebut mengikut prinsip-prinsip asas pengurusan. [25]

3. Sempena sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah, pihak pengurusan sekolah telah memilih persatuan pelajar-pelajar tingkatan Enam untuk mementaskan sebuah drama yang bertemakan patriotik bagi menaikkan kecintaan pelajar pada negara. Berdasarkan tugasan tersebut , bincangkan pengurusan pementasan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip asas pengurusan. [25]

4. Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif telah meminta para pelajar yang mengambil mata pelajaran tersebut mengelolakan satu pertandingan kuiz sastera di peringkat sekolah bagi memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Bincangkan bagaimana prinsip-prinsip asas pengurusan boleh diaplikasikan dalam penganjuran pertandingan tersebut. [25]
5. Pendaftaran pelajar baru tingkatan enam akan diadakan pada bulan Jun, bersempena dengan Minggu Silaturahim pelajar tingkatan Enam , pihak pengurusan Tingkatan Enam bercadang untuk menganjurkan pameran kiosk mata pelajaran bagi member pendedahan awal kepada para pelajar yang berhasrat untuk menyambut pelajaran di tingkatan enam. Berpandukan tugasan di atas, ulaskan pengurusan pameran kiosk mata pelajaran berasaskan prinsip-prinsip asas pengurusan.

Advertisements
By PUSAT T6 STAR Posted in KMK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s